Tôi bịgut và xuất hiện các cục tophi. Cho tôi hỏi có thuốc nào loại bỏ các u cục đó không, nếu có thì là thuốc gì, dùng như thế nào ?
Trả lời:

Hiện nay chưa có thuốc loại bỏ các u cục tophi đó, nếu muốn bạn có thể đến cơ sở y tế cắt bỏ để dễ dàng vận động và không ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Chúc bạn sức khỏe

Chuyên viên cơ xương khớp